disclaimer

Op de website treft u informatie aan die is aangeboden door derden. De Regie BV wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. Wij behouden ons het recht voor presentaties van architectenbureaus te weigeren, wanneer wij constateren dat de gepresenteerde informatie onjuistheden bevat of onrechtmatig is.