Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Een vorm van zelfbouw die enorm in opkomst is, is collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). In CPO-projecten treden groepen particulieren zelf als opdrachtgever op voor de ontwikkeling van een eigen (woning)bouwproject.  De leden van de bouwgroep richten een vereniging op die namens de leden afspraken kan maken met een gemeente of andere eigenaar over de verwerving van een bouwlocatie of een gebouw. Tijdens de ontwikkeling van het bouwplan treedt de vereniging op als opdrachtgever naar de architect en andere adviseurs. Onze meerwaarde als CPO-procesbegeleider is om bouwgroepen bij de verwerving van de locatie en de ontwikkeling van hun project professioneel te adviseren en te begeleiden, zodat zij hun rol als opdrachtgever goed kunnen vervullen. Collectief particulier opdrachtgeverschap vraagt van zelfbouwers gedurende een langere periode inspanning, maar biedt een aantal interessante voordelen:

  1. Het samen ontwikkelen van een project maakt het mogelijk om een eigen woonconcept te creëren: starters kunnen bijvoorbeeld hun prioriteit leggen bij het realiseren van zo goedkoop mogelijke woningen, senioren bij het creëren van een omgeving waarin zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, et cetera.
  2. De woningen worden op basis van de kostprijs gekocht. In een goed georganiseerd CPO-project ligt deze kostprijs doorgaans onder de marktwaarde. CPO-woningen zijn daardoor goedkoper dan woningen van projectontwikkelaars.
  3. De leden van een bouwgroep kennen elkaar al ruim voordat zij hun woningen betrekken. Dat bevordert in het algemeen de sfeer en saamhorigheid binnen een project. Hierdoor is het ook eenvoudiger om vooraf goede afspraken te maken over de wijze waarop je met elkaar wilt wonen en over de manier waarop je het toekomstig onderhoud en beheer van de woningen wilt regelen.

Door samen een project te ontwikkelen, kunnen al naar gelang de behoeften van de bouwgroep ook eenvoudig algemene voorzieningen worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingsruimte, klusruimte, een gemeenschappelijke tuin, een parkeervoorziening, logeervoorzieningen, etc.