belangstelling voor eerste kavels Getijenveld

kl2494288a094623

Aan de Troelstralaan in Amsterdam-Geuzenveld worden door Far West/Delta Forte gefaseerd 25 bouwkavels aan particulieren uitgegeven. De Regie begeleidt de uitgifte en verkoop van deze kavels. De verkoop van de eerste 9 kavels, die inmiddels is gestart, verloopt voorspoedig. De kopers zullen bij de realisatie van hun woningen door De Regie worden begeleid. Goede afstemming is van belang omdat de woningen aaneengeschakeld worden gebouwd.