Bestemmingsplan CPO De Weere vastgesteld

kl256b76ff4a1b1c

Op 4 februari jl. stelde de gemeenteraad van Opmeer het bestemmingsplan voor woningbouw aan de Oosterboekelweg in De Weere vast. Twee dagen daarvoor ondertekenden de initiatiefnemers de exploitatieovereenkomst met de gemeente. Daarmee is de basis gelegd voor de realisatie van twaalf starterswoningen en de uitgifte van twee bouwkavels voor vrijstaande woningen. De starterswoningen zijn in eigen beheer ontwikkeld door een groep jongeren uit De Weere die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen. Zij zijn daarbij financieel ondersteund door de provincie Noord-Holland. De bouw van de woningen start in de loop van 2016.