DO park Zonnehof gepresenteerd

kl2565f164dda2fd

Op 1 december jl. is het definitief ontwerp voor het park Zonnehof in Amersfoort door het ontwerpbureau G84 aan de eigenaren, bewoners en andere gebruikers in de buurt gepresenteerd. Het ontwerp werd enthousiast ontvangen. Na verwerking van een aantal laatste opmerkingen zal de opdrachtgever, het Burgerinitiatief Zonnehof, het plan in januari 2016 ter besluitvorming aan de gemeente Amersfoort voorleggen.