Ruimte voor Ruimte Noord-Holland

kl249abfff158e3f

In samenwerking met RRog stedenbouw en landschap heeft De Regie de website ruimtevoorruimtenoordholland.nl ontwikkeld. Op deze website kunnen gemeenten en particulieren informatie krijgen over de beleidsregel ‘Ruimte voor Ruimte in Noord- Holland’. RuimteVoorRuimteNoordHolland adviseert al verschillende gemeenten en particuliere eigenaren bij het toepassen van de regeling.