VO Park Zonnehof gereed

kl2564356df0e6c7

In opdracht van het Burger Initiatief Zonnehof (het BIZ!) wordt door het landschapsarchitectenbureau G84 uit Amersfoort binnen een aantal door de gemeente Amersfoort gestelde kaders een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het plein Zonnehof tot stadspark. Op 4 november jl. presenteerde G84 het voorlopig ontwerp voor het park aan de buurt. Het plan werd enthousiast ontvangen. De Regie verzorgt in opdracht van het BIZ! tijdens de planontwikkeling de communicatie met de betrokken eigenaren, bewoners en gebruikers.