Woningen op kavels Getijenveld opgeleverd

kl24e6daff9a9419

Aan de Troelstralaan in het stadsdeel Amsterdam-Geuzenveld zijn door de woningcorporatie Far West bij wijze van experiment 9 geschakelde kavels uitgegeven aan particulieren. De Regie heeft de uitgifte en verkoop verzorgd en de kavelkopers begeleid. De woningen op deze kavels moesten gebouwd worden binnen een strak stedenbouwkundig kader. De kavelkopers moesten minimaal drie bouwlagen realiseren, toevoeging van een vierde laag was optioneel. In september 2011 zijn de woningen opgeleverd. De meeste woningen zijn gerealiseerd in opdracht van Turkse families. Een woning is door een Pakistaanse familie gebouwd. De kavelkopers hebben onderling nauw samengewerkt om kosten te reduceren. Twee kavels bleven onverkocht. De woningen op deze kavels worden binnenkort in opdracht van de woningcorporatie zelf gerealiseerd.