Atriumwoningen Boxtel, definitiefase

De stichting “Atrium Woningen Boxtel Stichting” wil in Boxtel in eigen beheer een nieuwbouwproject met minimaal tien levensloopbestendige, energiezuinige Atriumwoningen realiseren. De Regie adviseert en begeleidt de stichting bij de voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van het project en zorgt ervoor dat de stichting haar rol als opdrachtgever zowel naar de toekomstige deel-nemers als naar derden (de gemeente, de ontwikkelingspartner, de architect, de omwonenden, de adviseurs, de bouwer e.d.) professioneel kan vervullen.