Begeleiding Kaveluitgifte locatie De Wilgen


De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft het plan om op locatie De Wilgen aan de Boveneindselaan, een mooie locatie waar eerder een tuincentrum was gevestigd, circa 10 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen aan particulieren uit te geven. Het recent herziene bestemmingsplan Langeland kent aan de locatie al een uit te werken woonbestemming toe (voor maximaal 15 woningen). Op basis van deze uit te werken bestemming en de daarbij behorende uitwerkingsregels wordt momenteel een uitwerkingsplan voorbereid. De verkavelingsopzet gaat uit van een centrale ontsluiting met aan weerszijden vrijstaande woningen.

De gemeente heeft De Regie ingeschakeld om de uitgifte van de kavels voor te bereiden.

Versie 2