Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren


Met de ondertekening van een aantal overeenkomsten eind juni is de ontwikkeling van project De Beekvallei in Lieren (gemeente Apeldoorn) een stap dichterbij gekomen. In de Beekvallei zullen de komende jaren gefaseerd circa 45 woningen worden gerealiseerd. De Beekvallei is een initiatief van vereniging Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren (BWiBL). Deze vereniging is opgericht door lokale jongeren die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen.

De jongeren fungeren als kartrekker voor de ontwikkeling van het gebied. Om De Beekvallei tot ontwikkeling te brengen, sloot BWiBL in juni overeenkomsten met twee huidige (particuliere) grondeigenaren en met twee ontwikkelpartners (Van Wijnen en Woonzo).

BWiBL wil samen met de grondeigenaren en haar ontwikkelpartners zo snel mogelijk de bestemmingsplanprocedure opstarten, zodat over ongeveer een jaar kan worden gestart met de realisatie van de eerste woningen in het gebied. De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven welwillend tegenover de ontwikkeling van De Beekvallei te staan.

De Regie verzorgt in opdracht van de vereniging de procesbegeleiding.

Vereniging BWiBL

255cc48088fa08.jpg