brochure PO provincie Gelderland


Provincie: Gelderland
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De provincie Gelderland stelt zich actief op om de woningbouwprogramma’s van gemeenten meer in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke vraag naar woningen (volgens het WBO). Deze vraaggestuurde benadering vereist dat gemeenten zich bewuster worden van hun positie en meer de regie in handen nemen. In het kader van het Kwalitatief Woonprogramma 2005 – 2014 stellen alle gemeenten in de provincie momenteel zogenaamde ‘ambitiekaarten’ op. De provincie Gelderland wil in het kader van het Kwalitatief Woonprogramma ook graag een extra impuls geven aan particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw. Particulier opdrachtgeverschap is al enkele jaren een belangrijk thema in de provincie, maar de feitelijke toepassing ervan komt nog onvoldoende van de grond.

De Regie is door de provincie gevraagd om de uitgave ‘Kansen voor Kwaliteit – particulier opdrachtgeverschap’ (provincie Gelderland, april 2002) die voor gemeenten is uitgebracht, te actualiseren. In plaats van een geactualiseerde brochure zal een aanvullende brochure worden uitgebracht waarin de nadruk wordt gelegd op particulier opdrachtgever als bruikbaar middel bij de problematiek van de huidige bouwopgave in plaats van als doel op zich. De brochure is via de provincie Gelderland te bestellen.

Bekijk via deze link de brochure