CPO De Weere


De gemeenschapsraad in het dorp De Weere (gemeente Opmeer) spant zich al enige tijd bij de gemeente in voor de realisatie van goedkope woningen voor jongeren in het dorp. Omdat er gebrek aan geschikte woonruimte is, bestaat een grote kans dat de jongeren uit het dorp te vertrekken. Dat komt de leefbaarheid van De Weere op termijn niet ten goede.

Op een oproep van de gemeenschapsraad hebben zich 12 jongeren aangemeld. Deze jongeren hebben een vereniging opgericht diein eigen beheer goedkope koopwoningen in het dorp wil realiseren.

De gemeente Opmeer verleende haar medewerking aan de realisatie van de plannen. In het dorp is aan de Oosterboekelweg een geschikte locatie gevonden waarop de 12 starterswoningen worden gerealiseerd. De oplevering van de woningen is gepland in 2017.

De Regie begeleidt de vereniging in haar rol als opdrachtgever