CPO in Alkmaar

De Gemeente Alkmaar is voornemens de komende periode meer aandacht te geven aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Op 24 oktober 2011 werd een informatieavond over dit onderwerp georganiseerd in de gemeenteraad. De Regie verzorgde voor de gemeenteraad een presentatie waarin mede aan de hand van concrete voorbeeldprojecten werd ingegaan op C/PO in het algemeen en op de werking ervan in de praktijk. Aansluitend was er gelegenheid tot discussie.