CPO Odijk


Een initiatiefgroep van senioren wil op een bijzondere locatie aan de Oude Haven in Odijk ca. 20 appartementen en grondgebonden woningen realiseren. Op de locatie, die eigendom is van een particuliere partij, staat een groot kantoorpand leeg.

De initiatiefgroep heeft samen met RROG en De Regie een ontwikkelplan uitgewerkt voor de locatie. Inmiddels zijn verkennende gesprekken met de gemeente Bunnik en de eigenaar van de locatie gevoerd om te bezien of er op korte termijn mogelijkheden zijn het initiatief verder tot ontwikkeling te brengen.