CPO starters Dodewaard


Provincie: Gelderland
Gemeente: Dodewaard
Wijk:
Opdrachtgever: Starterscollectief Dodewaard
Architect:
Overige partijen: gemeente Dodewaard
Programma: 12 Starterswoningen

Het starterscollectief Dodewaard ontwikkelt in eigen beheer twaalf starterswoningen met een maximale vrij-op-naamprijs van 160.000 euro. De kavels zullen circa 160-180 m2 groot zijn. Verkaveling en woningtypologie worden binnen het door de gemeente te formuleren plankader voor een belangrijk deel door de vereniging zelf bepaald. De Regie begeleidt de particulieren bij het voorbereiden en realiseren van het project.

2476a771831488.jpg2476a771c44d6d.jpg248a1a3a965516.jpg