CPO Vianen

De gemeente Vianen overweegt om in de gemeente een of meer projecten middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) tot ontwikkeling te brengen en heeft daarvoor een aantal locaties op het oog. Als de ervaringen met CPO op deze locatie(s) positief zijn, zouden op termijn ook andere locaties in aanmerking kunnen komen voor deze vorm van projectontwikkeling.

De gemeente Vianen heeft, met ondersteuning van de provincie Utrecht, De Regie gevraagd om een analyse te maken van de beoogde locaties, zo nodig en indien mogelijk verkennende gesprekken te voeren met betrokken partijen en voor de locaties een ontwikkelingsvoorstel op te stellen.