Cremerbuurt


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Wijk: Oud-West
Opdrachtgever: SEV
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting) evalueert binnen het programma de Nieuwe Bouwopgave het voorbeeldproject “Cremerbuurt, particulier opdrachtgeverschap in de bestaande bouw”. Het betreft een particuliere verhuurder die het initiatief heeft genomen tot renovatie van de woningen. Bewoners konden -binnen gestelde kaders- voor hun eigen woning als particulier opdrachtgevers optreden. De Regie BV is gevraagd om namens de SEV de evaluatie van dit project uit te voeren.

24061eceb83133.jpg