De Buurtdiamantjes


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Wijk: Leidsebuurt/Garenkokerskwartier
Opdrachtgever: Kopersvereniging de Buurtdiamantjes
Architect: HM architecten, De Jager en Lette, AF architecten, Henri Borduin
Overige partijen: Gemeente Haarlem
Programma: 42 woningen gebouwd in collectief particulier opdrachtgeverschap

Op initiatief van de gemeente Haarlem is gestart met de voorbereidingen van zeven vervangende-nieuwbouwprojecten in de Leidsebuurt en het Garenskokerskwartier. De bestaande woningen zijn ten gevolge van funderingsproblemen niet meer verbeterbaar en zullen na verwerving door de gemeente worden gesloopt.

De 42 nieuw te bouwen woningen worden middels collectief particulier opdrachtgeverschap tot stand gebracht. Er is sprake van een gedifferentieerd programma, waar het gaat om woningtypen, woninggrootte en koopprijzen.

De toekomstige bewoners hebben zich verenigd in kopersvereniging de Buurtdiamantjes van waaruit zij het opdrachtgeverschap coördineren.

De Regie BV is door kopersvereniging de Buurtdiamantjes gevraagd hen te ondersteunen bij de planvorming van de herontwikkelingskocaties.
Op basis van een eerder door De Regie opgesteld projectplan worden de projecten voorbereid tot aan start bouw.