Evaluatie Bouwen in Eigen Beheer


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Wijk:
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De gemeente Rotterdam heeft in de loop van enkele jaren een vijftal met name binnenstedelijke projecten geïnitieerd waar particulieren in collectief verband hun eigen woningen konden ontwikkelen. Via een evaluatie van deze projecten wilde de gemeente nagaan of en hoe deze aanpak in een structureel beleid zou kunnen worden omgezet.

De Regie heeft de evaluatie samen met het Rotterdams Steunpunt Wonen uitgevoerd. Op basis van de evaluatie is een beleidsadvies voor de gemeente geformuleerd.