Flats De Favaugeplein, Zandvoort

Stichting De Favauge onderzoekt in nauw overleg met de elf betrokken VVEs de mogelijkheden om een aantal aan de boulevard gelegen appartementencomplexen uit de jaren vijftig in eigen beheer en met gesloten beurs te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een door De Regie uitgewerkt ontwikkelingsconcept.

Het bestuur van de stichting en De Regie hebben overleg gevoerd met de gemeente Zandvoort over de mogelijkheden om in de toekomst, bij een eventuele vervanging van de flats, meer woningen te realiseren dan er nu staan. De opbrengst van deze woningen kan dan gebruikt worden om de vervanging van de huidige flats voor de zittende eigenaren financieel haalbaar te maken. Het architectenbureau ADP heeft voor de stichting samen met De Regie een aantal modellen uitgewerkt om het benodigde aantal nieuw te bouwen woningen ruimtelijk te vertalen.

Mede op basis van de voorstellen van de stichting is door het college van B&W in mei 2009 het ontwerp-bestemmingsplan voor de Middenboulevard vastgesteld. Als het bestemmingsplan in het najaar van 2009 ongewijzigd van kracht wordt, biedt dat de huidige elf VVEs de unieke mogelijkheid om in eigen beheer het beoogde sloop-nieuwbouwplan te ontwikkelen en te realiseren.

Nu het nieuwe bestemmingsplan in procedure is gebracht, beraadt de stichting zich samen met alle direct betrokken eigenaren en De Regie op de verdere mogelijkheden.