Folder energie besparen met PO-ers

Provincie:
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: Novem
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Novem wil energie besparing effectief onder de aandacht brengen van particuliere opdrachtgevers. Om de mogelijkheden daartoe vast te stellen is een onderzoek uitgevoerd. In het onderzoeksverslag ‘Met particuliere opdrachtgevers energie besparen’ wordt in de vorm van een actieprogramma een aantal concrete activiteiten benoemd.

De Regie vat de uitkomsten van het eerder in opdracht van NOVEM opgestelde activiteitenplan samen in een folder.

24061ebf3c76f3.jpg