Handboek kaveluitgifte Almere


Provincie: Flevoland
Gemeente: Almere
Wijk: Stripheldenbuurt en Noorderplassen West
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Architect:
Overige partijen:
Programma: Handboek voor particulieren bij de uitgifte van 55 kavels in de Stripheldenbuurt en 104 kavels in de Noorderplassen West

Almere heeft gekozen voor een ingrijpende verandering in de woningbouw en stedenbouw. Dit krijgt vorm in het programma ikbouwmijnhuisinalmere. Een belangrijke pijler in dit programma is particulier opdrachtgeverschap. De gemeente streeft ernaar om in de komende jaren circa 1000 kavels per jaar uit te geven aan particulieren.

Bij de start van \’ikbouwmijnhuisinalmere\’ in december 2006 worden de eerste kavels uitgegeven in de Noorderplassen West en de Stripheldenbuurt. Om kavelkopers bij het maken en uitvoeren van hun bouwplannen te ondersteunen heeft de gemeente Almere aan De Regie gevraagd een handboek samen te stellen. In dit handboek is allerlei praktische informatie over aanpak, gemeentelijke procedures en uitvoering bijeen gebracht. Kopers krijgen het handboek bij ondertekening van de grondkoopovereenkomst uitgereikt.

ikbouwmijnhuisinalmere.nl

245dd67936caaf.jpg