Havenkwartier Deventer


De gemeente Deventer heeft in juli 2010 met de vaststelling van het ontwikkelingsplan “Ruimte voor Ideeën” de basis gelegd voor de ontwikkeling van het Havenkwartier. In het ontwikkelingsplan is opgenomen dat in het kader van de eerste fase vijf projecten zullen starten. Een daarvan is het project “Zelf en Samenbouw”. In dit project zullen vanaf 2012 kavels beschikbaar komen voor individuele of gezamenlijke realisatie van (werk)woningen door particulieren.

De Regie stelt in opdracht van de gemeente het uitvoeringsplan voor dit project op waarin voor de verschillende varianten van (C)PO onder andere het programma wordt vastgesteld, de stedenbouwkundige uitgangspunten worden verwoord, overige uitgangspunten en procesvoorwaarden worden vastgesteld, etc.