Herpositionering GW-project


Provincie: Utrecht
Gemeente: Nieuwegein
Wijk: Fokkesteeg
Opdrachtgever: Jutphaas Wonen
Architect: DUS-architecten
Overige partijen: bewoners GW-project, DUS-architecten
Programma:

Jutphaas Wonen is eigenaar van complex 39 in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. In dit complex, dat begin jaren tachtig werd gerealiseerd, is een project met van oorsprong 31 woongroepen in grote eengezinswoningen ondergebracht. De bewoners van het Gemeenschappelijk Wonen project (GW-project) kennen elkaar goed; zij vormen een gemeenschap waarbij ‘samen leven, samen doen’ en rekening met elkaar houden de cultuur is. Het concept ‘Gemeenschappelijk Wonen’ was eind jaren zeventig, begin jaren tachtig erg in opmars. Inmiddels constateren zowel Jutphaas Wonen als de bewoners al enige tijd dat het project op een drietal aspecten aan vernieuwing toe is:

– Toekomstwaarde
– Woontechnische kwaliteit
– Relatie tussen bewoners en Jutphaas Wonen

Jutphaas Wonen heeft De Regie gevraagd in de in nauw overleg met de betrokken partijen een Plan van Aanpak uit te werken dat als basis kan dienen voor de uitvoering van de activiteiten die noodzakelijk zijn om het project te vernieuwen. Om een solide basis voor de vernieuwing van het project te leggen is het belangrijk dat het Plan van Aanpak in nauw overleg met bewoners van het GW-project tot stand komt.

Jutphaas Wonen
DUS-Architecten
Gemeenschappelijk Wonen Project