Kavels Van Tijenbuurt


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer
Wijk:
Opdrachtgever: Delta Forte & Far West
Architect:
Overige partijen: Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer
Programma: 9 kavels 1e fase, 16 kavels 2e fase

In de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam loopt een grootschalige herstructureringsopgave. De Van Tijenbuurt in het stadsdeel Geuzenveld Slotermeer is één van die locaties. Far West is als eigenaar van de woningen in de Van Tijenbuurt samen met ontwikkelaar Delta Forte initiatiefnemer en aanjager van de ruimtelijke vernieuwing van de buurt.

In het plan dat nu in voorbereiding is, is diversiteit het sleutelwoord. Dit blijkt onder andere uit de kaveluitgifte voor in totaal 25 geschakelde kavels via particulier opdrachtgeverschap. Far West/Delta Forte hebben De Regie verzocht om de uitgifte voor te bereiden.

Eind 2006 heeft De Regie hiertoe een ontwikkelingsplan opgesteld voor de uitgifte van de kavels en het ontwikkelingsproces van de particulieren dat nu ook uitgewerkt wordt. De Regie bereidt samen met Far West en Delta Forte momenteel de uitgifte voor. De uitgifte van de 1e fase wordt globaal de 2e helft 2008 verwacht.

Far West