Kavels voor kadewoningen


Provincie: Utrecht
Gemeente: Woerden
Wijk: Waterrijk
Opdrachtgever: Nijhuis Utrecht
Architect:
Overige partijen: Gemeente Woerden
Programma: 20-28 kavels voor geschakelde kadewoningen

De gemeente Woerden ontwikkelt in verschillende fasen de nieuwbouwlocatie Waterrijk. De opgave zal zoveel mogelijk worden gerealiseerd door middel van consumentgericht bouwen en particulier opdrachtgeverschap. In deelplan twee dat geheel gevormd wordt door het tweede eiland zijn tevens weer kadewoningen geprogrammeerd die via particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd zullen worden. Ook hier wordt de uitgifte verzorgd door een projectontwikkelaar.

Nijhuis Utrecht is de projectontwikkelaar die door de gemeente Woerden is geselecteerd om Eiland II in Waterrijk te ontwikkelen. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling worden de kavels door Nijhuis uitgegeven aan particulieren.

Nijhuis Utrecht heeft De Regie verzocht om te adviseren bij de voorbereidingen en uitgifte van de kavels. De start van de uitgifte vindt plaats in het najaar van 2005.

Nijhuis Utrecht
Waterrijk Woerden