Kostenvergelijking CPO – regulier project

Provincie:
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: SEV
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Er is al langere tijd een discussie gaande over de vraag of particulier opdrachtgeverschap duurder of goedkoper is dan op de traditionele manier een woning kopen in een nieuwbouwproject. De indruk bestaat particuliere opdrachtgevers die hun woningen in georganiseerd verband bouwen (collectief opdrachtgeverschap) goedkoper uit zijn. Om dit te onderzoeken worden in opdracht van de SEV twee projecten in de wijk Nieuw Terbregge (Rotterdam) met elkaar vergeleken. Het ene project is in eigen beheer gebouwd, het andere project door Proper Stok. Omdat De Regie betrokken is geweest bij het project dat in collectief opdrachtgeverschap is uitgevoerd, is het bureau van Voorden en de Groot de uitvoerder van het onderzoek. Dit bureau heeft verstand van kosten en kwaliteit van woningen.

De Regie treedt op als aangever (op de achtergrond), ook om erop toe te zien dat de vergelijking op de juiste manier plaatsvindt. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Eerst worden van de twee projecten alle relevante gegevens verzameld. Binnenkort worden deze gegevens gebruikt om een zogenaamde kosten-kwaliteittoets te doen. Uit deze toets zal moeten blijken wat de verschillen in kosten zijn, na eliminatie van de verschillen in kwaliteit. De Regie zal ook een rol spelen bij het schrijven van de beschouwing en conclusies. Daarin wordt onder meer ingegaan op de mogelijke verklaringen voor de gevonden verschillen.

24129ca6d25291.jpg