Ligplaatsen voor varende woon-werkschepen


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam (Heijsehaven)
Wijk:
Opdrachtgever: Woonbron & Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens
Architect: niet van toepassing
Overige partijen:
Programma: 15 tot 30 ligplaatsen

Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens en Woonbron coordineren gezamenlijk de transformatie van een westelijk van de stad Rotterdam gelegen havengebied tot ‘Stadshaven’. Op en aan het water van de Heijsehaven (nabij de RDM-werf en tuindorp Heijplaat) zullen de komende jaren allerlei maritieme en stedelijk georienteerde activiteiten worden samengebracht. Een onderdeel daarvan is de ontwikkeling van 15 tot 30 ligplaatsen voor varende woon-werkschepen.

De Regie verricht samen met Jan Christiaansen (Groningen) een procesgerichte marktverkenning. Eerst wordt het gewenste ‘profiel’ en de gewenste identiteit van de locatie bepaald en wordt nagegaan welke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de ligplaatsen zouden moeten gelden (startdocument).

Op basis van het startdocument wordt door De Regie contact gelegd met geinteresseerden in de markt. In vier workshops wordt samen met deze geinteresseerden het programma van eisen uitgewerkt en een basis gelegd voor de organisatie van het toekomstig beheer. Tussen de workshops zoeken de gegadigden in hun eigen omgeving naar nieuwe geinteresseerden, zodat de groep zich gaandeweg uitbreidt. De resultaten van de werksessies worden in een rapportage ondergebracht en door de groep geinteresseerden in de vorm van een ‘aanbod’ aan Woonbron en Stadshavens gepresenteerd.

Stadshavens Rotterdam
Woonbron