Muggenborch


Provincie: Gelderland
Gemeente: Tiel (Kapel-Avezaath)
Wijk:
Opdrachtgever: Gemeente Tiel
Architect: nog niet bekend
Overige partijen:
Programma:

De gemeente Tiel wil op de locatie Muggenborch in Kapel-Avezaath een eerste project met collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk maken. Na afloop van een informatiebijeenkomst in november 2006 hebben zich ruim dertig geïnteresseerde particulieren voor dit project gemeld.

De gemeente heeft De Regie ingeschakeld om in overleg met deze groep particulieren en de gemeente de gezamenlijke projectaanpak te bepalen. In een door De Regie op te stellen document zal het door beide partijen te volgen traject tot de uitgifte/verwerving van de bouwlocatie gedetailleerd worden beschreven. Ook zal in het document globaal worden beschreven welk traject daarna, tot de oplevering van de woningen, zal worden gevolgd. Om de uitgifte van de locatie aan de kopersvereniging politiek voor te bereiden, zal De Regie voor het college van B&W en/of de raad een ‘werkkader’ opstellen.

Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en geleid tot de oprichting van de kopersvereniging Muggenborch. De Regie begeleidt deze kopersvereniging bij hun planontwikkeling

Gemeente Tiel