Ontwikkeling initiatievenbeleid

Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Wijk: Leidsche Rijn
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Om de kwaliteit, diversiteit en levendigheid van de wijk vergroten, wil de gemeente Utrecht tijdens de ontwikkeling van de wijk Leidsche Rijn (30.000 woningen) structureel ruimte bieden aan spontane en georganiseerde initiatieven van bewoners(groepen) en lokale Utrechtse organisaties. Om aan dit voornemen meer handen en voeten te geven moet een beleid worden uitgewerkt. Een grote nieuwe uitbreidingswijk is gebaar bij sociale verbanden, en die kunnen het best gestimuleerd worden door bewoners en maatschappelijke organisaties bij de planfase te betrekken.

De Regie heeft in opdracht van de gemeente het initiatievenbeleid uitgewerkt. De volgende vragen worden beantwoord:

1. hoe kunnen reguliere en bijzondere initiatieven van elkaar worden onderscheiden? 2. welke strategie├źn kan de gemeente volgen om het beleid tot een succes te maken?


website Leidsche Rijn

24061e8ff3281e.jpg