Ontwikkelingscooperatie Particulier Opdrachtgeverschap

Provincie:
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: SEV
Architect:
Overige partijen: Finance Ideas (Utrecht)
Programma:

De ambities van het Rijk om vanaf 2005 eenderde deel van de woningbouwopgave via particulier opdrachtgeverschap te realiseren, komt nog niet van de grond. Om meer woningen via particulier opdrachtgeverschap te realiseren, zijn nieuwe impulsen nodig.

De Regie onderzoekt samen met Finance Ideas (Utrecht) in opdracht van de SEV of het nuttig en haalbaar is een nieuwe, landelijk werkende intermediaire organisatie op te zetten die zich actief inzet voor de realisatie van meer particulier ontwikkelde woningen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat door een nieuw op te richten intermediaire organisatie twee taken zouden moeten worden uitgevoerd om het particulier opdrachtgeverschap de gewenste impuls te geven: (1) vorming van een fonds van waaruit grondposities kunnen worden ingenomen door of ten behoeve van toekomstige particulieren en (2) formeren van een nieuwe partij (gebiedsontwikkelaar) die zich landelijk als de meest voor de hand liggende partner profileert naar eigenaren die hun grond via particulier opdrachtgeverschap tot ontwikkeling willen brengen. Hoewel beide activiteiten in het verlengde van elkaar liggen, wordt voorgesteld de twee onderdelen formeel strikt van elkaar te scheiden.

SEV
Finance Ideas