Projectmanagement GW


Provincie: Utrecht
Gemeente: Nieuwegein
Wijk: Fokkesteeg
Opdrachtgever: Jutphaas Wonen
Architect: DUS-architecten
Overige partijen:
Programma:

In de tweede helft van 2006 heeft De Regie in nauwe samenwerking met de bewoners van het GW-complex een Plan van Aanpak voor de herstructurering van het complex in opdracht van Jutphaas Wonen opgesteld. Na vaststelling van dit Plan van Aanpak zal gestart worden met de planfase.

Jutphaas Wonen heeft De Regie gevraagd het projectmanagement uit te voeren tijdens de planfase.

Jutphaas Wonen
DUS-Architecten
Gemeenschappelijk Wonen Project