Starterswoningen Dilleveld


Provincie: Gelderland
Gemeente: Doetinchem
Wijk:
Opdrachtgever: Sité Woondiensten
Architect: nog niet bekend
Overige partijen:
Programma: 4-10 woningen

Sité Woondiensten is eigenaar van een perceel braakliggende grond in Doetinchem. Het betreft een voormalig woonwagenkampje in een woonwijk uit de jaren ’90 dat ligt aan een doodlopend deel van de straat Dilleveld aan de rand van de kruidenbuurt in de wijk ‘de Huet’. De locatie heeft een doorkijk naar landelijk gebied. Sité wil de locatie, en mogelijk een naastgelegen locatie van de gemeente, via collectief particulier opdrachtgeverschap laten ontwikkelen en realiseren door starters die momenteel nog woonruimte huren van Sité. Dit voornemen sluit goed aan bij de prestatieafspraken die tussen de gemeente Doetinchem en Sité zijn gemaakt.

In september 2006 heeft De Regie voor Sité een globaal ontwikkelingsvoorstel opgesteld waarin de aanpak voor deze ontwikkeling op hoofdlijnen is vastgelegd.

De Regie heeft in 2007 een vervolgopdracht gekregen om het voorstel uit te werken, te adviseren bij het verwerven van de ontbrekende gronden en de uitwerking van het voorstel tot documentatie waarmee de werving en selectie van gegadigden kan plaatsvinden.

Sité Woondiensten