Bureau

Ontwikkelen, bouwen en wonen

De Regie b.v. is een toonaangevend en onafhankelijk adviesbureau op het terrein van ontwikkelen, bouwen en wonen, gespecialiseerd in particulier opdrachtgeverschap, zelfbouw, CPO en aanverwante vormen van vraaggestuurde gebieds- en projectontwikkeling. Het bureau is opgericht door Marcel van Lent en Marcel Kastein. Sinds haar oprichting in 1996, heeft De Regie in opdracht van particuliere en professionele opdrachtgevers verspreid over het land een rol gespeeld in ruim 200 projecten. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij iedere opgave consequent benaderen door de bril van (toekomstige) kopers, huurders of gebruikers, zonder daarbij de positie en belangen van andere partijen uit het oog te verliezen. Deze benadering heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen en blijkt zowel particuliere als professionele partijen aan te spreken.

MK 2020 small met naam 132x200MvL 2020 small met naam 132x200

Wij delen onze fascinatie voor vormen van bouwen waarbij bewoners zelf inhoud willen geven aan de manier waarop zij willen wonen en wij vinden het beiden steeds opnieuw een uitdaging onze kennis en ervaring met het realiseren van zelfbouw en CPO-projecten in te zetten om zelfbouwers en professionele partijen te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. 

Achtergrond Marcel Kastein

Mijn belangstelling voor zelfbouw komt voort uit twee ervaringen. In 1986 bracht ik in het kader van de afronding van mijn studie Stadsstudies aan de Universiteit Utrecht in Lissabon uitgebreid in kaart hoe bewoners van de binnenstad, die vaak veel te klein behuisd waren, op grote schaal in eigen beheer nieuwe wijken met vele honderden woningen-op-maat aan de randen van Lissabon realiseerden. Ik raakte zeer onder de indruk van het zelf-organiserend vermogen van de Portugezen en verbaasde mij er destijds over dat zelfbouw in Nederlandse steden zo onderontwikkeld was.

Met de ervaringen uit Portugal in mijn achterhoofd, nam ik in 1993 als particulier zelf het initiatief tot de ontwikkeling van een van de eerste CPO-projecten in Nederland waarin realisatie van een appartementengebouw het doel was.

ghn2ghn1ghn3

Dit CPO-project met 28 betaalbare nieuwbouwappartementen in het stadsdeel Westerpark in hartje Amsterdam werd in 1996 opgeleverd. Drie architecten die net afgestuurd waren aan de academie van Bouwkunst ontwierpen het gebouw: Joanne de Jager, Willem van Seumeren en Eelke van der Werf. Omdat wij als bouwgroep zelf de opdrachtgever waren, slaagden wij erin de appartementen goedkoop te houden. Het duurste appartement had een oppervlakte van circa 115 m2 en kostte destijds omgerekend € 110.000 vrij op naam. Met ons gezin hebben wij ruim 16 jaar (tot 2012) een appartement in het project “Gespleten Hendrik Noord” bewoond. Onze kinderen konden midden in de stad, in de grote binnenhof achter het gebouw, veilig met de andere kinderen uit het pand spelen. Alle kinderen beschouwden het hele gebouw als hun thuis. De realisatie van het project sterkte mij in mijn overtuiging dat zelfbouw veel kan opleveren voor alle betrokken partijen.

Achtergrond Marcel van Lent

Na mijn bouwkundestudie aan de TU in Eindhoven ben ik gaan werken als projectleider en beleidsmedewerker bij de bouwafdeling van de Universiteit Utrecht. De bouwprojecten van de universiteit waren in technisch opzicht interessant maar de betrokkenheid van de eindgebruikers was beperkt. De vraag ‘waar doe ik dit voor?’ drong zich al snel op en kon ik niet bevredigend beantwoorden.
Om die reden ben ik vervolgens overgestapt naar de stadsvernieuwing. Gedurende ongeveer tien jaar heb ik samen met bewoners gewerkt aan de woningrenovatie in een aantal vooroorlogse buurten in Utrecht. Leuk en interessant werk maar volstrekt afhankelijk van subsidiëring door de overheid en daardoor van beperkte duur. Nadat de subsidiekraan was dichtgedraaid ben ik als zelfstandig adviseur aan de slag gegaan en al snel in contact gekomen met – toen nog – stichting De Regie. De stichting werd bemenst door Marcel Kastein die overal in het land CPO-projecten initieerde. Hij richtte zich daarbij vooral op het op gang brengen van projecten. Zodra een project op de rails stond en de planvorming van start kon gaan, werd de begeleiding voortgezet door een andere – meer technische – adviseur, waarvan ik er een was.
Rond 2000 hebben Marcel en ik besloten onze samenwerking uit te bouwen en hebben we De Regie BV opgericht.