CPO&Zelfbouw

Zelfbouw betekent dat een particulier of groep particulieren een bouwkavel verwerft en zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke partijen (architect, adviseurs, aannemer) daarbij wordt samengewerkt. Zelfbouwwoningen worden doorgaans voor eigen gebruik gebouwd, zonder winstdoelstelling. De officiële benaming voor zelfbouw is ‘particulier opdrachtgeverschap’ of ‘eigenbouw’. Die termen worden steeds minder gebruikt en langzaam aan vervangen door ‘zelfbouw’.

Er zijn twee varianten van zelfbouw, te weten:

  • Individuele zelfbouw (kaveluitgifte)
  • Samen bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap, afgekort als CPO)

Bij individuele zelfbouw koopt een particulier een bouwkavel om er voor eigen gebruik een woning te laten bouwen. Dit is nog steeds de meest gangbare vorm van zelfbouw in ons land. Een variant van individuele zelfbouw die sterk in opkomst is, is het uitgeven van kavels voor de bouw van geschakelde woningen (rijwoningen). Deze variant (‘geschakelde kavels’ of ‘kavels voor rijwoningen’) leent zich, in tegenstelling tot vrije kavels, uitstekend voor het realiseren van buurten met een hoge woningdichtheid. Door het uitgeven van geschakelde kavels wordt individuele zelfbouw ook bereikbaar voor particulieren met een wat beperkter budget. Omdat de kavels kleiner zijn, zijn ze beter betaalbaar.

Bij CPO organiseert een groep particulieren zich meestal in een vereniging. De verlening verwerft de grond en treedt op als opdrachtgever voor het ontwerp van de woningen. Er wordt één aannemer geselecteerd die alle betrokken woningen bouwt.

Eind 2013 is op initiatief van De Regie het online platform ZIN gelanceerd. Op dit landelijke platform voor zelfbouwers vind je alles wat er komt kijken bij het zelf bouwen van een woning of het ontwikkelen van een CPO-project.