Gezocht: cataloguswoningen voor nieuwe woonwijk

De gemeente Papendrecht start binnenkort met de uitgifte van circa 70 individuele bouwkavels in het woongebied Land van Matena. In deze nieuwe woonbuurt aan de oostzijde van Papendrecht wordt de komende jaren een rustig, groen woonmilieu gerealiseerd met grondgebonden woningen in het hoge(re) prijssegment. Uit marktonderzoek blijkt dat er onder de kandidaten die interesse voor een […]

CPO Goeman Borchesiuslaan

255cc5de39e46b.jpg

Een groep particulieren ontwikkelt aan de Goeman Borchesiuslaan en de Verenigingsstraat in Utrecht een nieuwbouwproject met een omvang van ca. 20 woningen. Het initiatief tot het project is genomen door de woningcorporatie Mitros die eigenaar van de locatie is. De huurwoningen die momenteel nog op de locatie staan zullen worden gesloopt. Mitros heeft De Regie […]

Begeleiding kavelkopers Van Tijenbuurt

24a1e64ee34e7f.jpg

Corporatie Far West en Ontwikkelaar Delta Forte zijn betrokken bij de grootscheepse vernieuwing van de Westelijk Tuinsteden in Amsterdam. In één van de deelprojecten in Geuzenveld verkocht De Regie in 2008 voor Far West & Delta Forte negen geschakelde kavels. In 2009 begeleidde De Regie de kavelkopers tijdens de planontwikkeling. Getijenveld Far West Delta Forte

Toren1

249ddf70835d4f.jpg

Provincie: Flevoland Gemeente: Almere Wijk: Almere Poort Opdrachtgever: Stadgenoot Architect: Biq Stadsontwerpers Overige partijen: Kristal Projectontwikkeling Programma: 91 Eenheden voor wonen en werken In het kader van de ontwikkelingscompetitie “wij bouwen samen een woontoren” is woningbouwvereniging Stadgenoot door de gemeente Almere geselecteerd voor het realiseren van het woon- en werkgebouw Toren 1 in het Homeruskwartier. […]

Verkenning mogelijkheden (C)PO

Provincie: Overijssel Gemeente: Hengelo Wijk: Veldwjk-Noord, De Berflo Es Opdrachtgever: st. Joseph Wonen Architect: Overige partijen: Programma: De Berflo Es in Hengelo gaat de komende jaren flink op de schop. Een groot aantal woningen in de wijk wordt gesloopt. Geleidelijk zal centraal in de stad Hengelo een geheel nieuwe wijk verrijzen. De vernieuwing van de […]

Wieringerwaard

Provincie: Noord-Holland Gemeente: Anna Palowna Wijk: Opdrachtgever: De Peyler Projectontwikkeling Architect: Overige partijen: Programma: ca. 14 appartementen De Peyler Projectontwikkeling ontwikkelt in de gemeente Wieringerwaard een woningbouwlocatie. Onderdeel van de opgave is het realiseren van een appartementencomplex met ca. 14 woningen. De start van de bouw van het complex is voorzien in november 2008. De […]

CPO de Korte Akkeren

Provincie: Zuid-Holland Gemeente: Gouda Wijk: Opdrachtgever: Mozaïek Wonen Architect: Overige partijen: Programma: 10 woningen Mozaïek Wonen is eigenaar van het complex Westerkade-Snoystraat in de wijk Korte Akkeren te Gouda. Voor het complex is een sloop-vervangende nieuwbouwopgave voorzien. Onderdeel van de opgave is het in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelen van ca. 10 woningen aan de […]

De Boomgaard

2482448180029c.jpg

Provincie: Flevoland Gemeente: Almere Wijk: Homeruskwartier Opdrachtgever: De Nijs Projectontwikkeling Architect: VHP en MIR-architecten Overige partijen: Thonik Communicatie Programma: 160 woningen Om in ons land de ontwikkeling van woningbouwprojecten via mede-opdrachtgeverschap te stimuleren, is door de gemeente Almere, de Neprom en de SEV een ontwikkelingscompetitie voor het Homeruskwartier uitgeschreven. De Nijs Projectontwikkeling heeft samen met […]

Huurders bouwen eigen woning

Provincie: Flevoland Gemeente: Almere Wijk: Homeruskwartier Opdrachtgever: Dudok Wonen, Hilversum Architect: diversen Overige partijen: Gemeente Almere Programma: individuele kavels De Hilversumse corporatie Dudok Wonen bood haar huurders in 2007 de unieke gelegenheid om in het Homeruskwartier in Almere-Poort een bouwkavel te verwerven en daarop geheel naar eigen smaak en inzicht een eigen woning te bouwen. […]