Verwerven bestaande gebouwen

Bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, zijn vaak uitstekend geschikt om te worden verbouwd in opdracht van een groep particulieren. Vaak zijn het gemeenten die een in onbruik geraakt pand aanbieden, zoals school- en kantoorgebouwen. Voordat een groep particulieren kan besluiten het pand te kopen moet er het nodige worden voorbereid. De Regie begeleidt en adviseert groepen particulieren daarbij.

De activiteiten die bij het verwerven van een bestaand gebouw aan de orde zijn, zijn:

  • bepalen van de mogelijkheden in het gebouw;
  • het inventariseren van de bouwkundige staat van het gebouw;
  • het begroten van de aankoop- en verbouwingskosten;
  • voeren van overleg met de eigenaar (meestal de gemeente) over voorwaarden waaronder het gebouw kan worden verworven;
  • vastleggen van de afspraken tussen bouwgroep en de eigenaar in een overeenkomst.

De Regie beschikt als procesbegeleider over de kennis en ervaring die nodig zijn om uw (toekomstige) bouwgroep te begeleiden en adviseren bij een succesvolle aankoop. Neem voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek contact met ons op.