Verzorgen informatieavond over zelfbouw voor architecten

In opdracht van de BNA heeft De Regie een informatieavond voor architecten verzorgd in Den Haag. In deze stad worden de laatste jaren op grote school bouwlocaties uitgegeven waar particulieren zelf of samen met anderen hun woning kunnen bouwen. Het initiatief van de BNA had tot doel kleinere, lokale architectenbureaus te informeren over de ontwikkelingen […]

Utrecht bouwt zelf

De vraag naar koopwoningen is sinds het najaar van 2008 aanzienlijk teruggelopen. Veel woningbouwprojecten in ons land stagneren daardoor en het ziet er niet naar uit dat deze situatie zich snel zal herstellen. Hoewel de koopwoningmarkt in de provincie Utrecht ten opzichte van veel andere regio’s nog enigszins functioneert, ondervindt ook hier inmiddels op allerlei […]

Retrovilla

Initiatiefgroep Retrovilla bestaat uit 5 tot 10 een- en tweepersoons huishoudens uit Amersfoort met ambities op het gebied van duurzaamheid (EPC=0), groen (biologisch tuinieren) en gemeenschappelijkheid. De groep wil haar ambities realiseren door middel van herbestemming in een van de vele leegstaande kantoorpanden in Amersfoort. De Regie stelt voor Retrovillla een procesbeschrijving en een exploitatiemodel […]

oprichting stichting CPOZ

2483e8302259f0.jpg

Provincie: Zeeland Gemeente: Vlissingen Wijk: Opdrachtgever: stichting CPOZ Architect: Overige partijen: Provincie Zeeland Programma: stichting CPOZ wil initiatieven ontplooien om kennis over collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Zeeland te verspreiden en om de toepassing van deze vorm van projectontwikkeling in Zeeland te bevorderen. De ambitie van de stichting is om daarbij op provinciaal niveau […]

Handboek CPO voor provincies

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Architect: Overige partijen: SEV-realisatie Programma: SEV-realisatie en De Regie hebben in opdracht van de provincie Noord-Brabant een losbladig handboek over de ins en outs van collectief particulier opdrachtgeverschap geschreven. Tijdens de totstandkoming van dit handboek hebben zich ook andere provincies aangesloten bij het initiatief van Noord-Brabant. Het handboek bevat […]

Particulier woningbeheer

Provincie: Zuid-Holland Gemeente: Rotterdam Wijk: Oud-Charlois Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Programma: Kleine VvEs (ca. 3-6 woningen) leiden niet zelden een ‘slapend’ bestaan. Algemeen wordt er van uitgegaan dat de leden van dergelijke mini VvEs te weinig kennis hebben van beheer en onderhoud van hun woningen en kennelijk niet in staat of bereid zijn in […]

Noordkop Waarderpolder

244083d80b0a87.jpg

Provincie: Noord-Holland Gemeente: Haarlem Wijk: Bedrijventerrein Waarderpolder Opdrachtgever: Provincie NH / Taskforce Ruimtewinst Architect: Overige partijen: VenhoevenCS Amsterdam Programma: Oostelijk van Haarlem ligt de Waarderpolder, een groot bedrijventerrein met een belangrijke stedelijke en regionale economische functie. Het terrein wordt aan de Noordzijde begrensd door het Spaarne. Aan de oostzijde ligt het recreatiegebied Spaarnwoude. De Noordkop […]

Evaluatie KOOP

Provincie: Groningen Gemeente: Groningen Wijk: Oosterparkwijk Opdrachtgever: Vereniging KOOP & SEV Architect: n.v.t. Overige partijen: Woonburo, Nijestee, Gemeente Groningen Programma: De Oosterparkwijk in Groningen over een langere periode vernieuwd. De wijk, waar overwegend sociale huurwoningen staan, moet in de toekomst een meer gevarieerd karakter krijgen om de concurrentiepositie ten opzichte van andere wijken in de […]

Ontwikkelingscooperatie Particulier Opdrachtgeverschap

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Finance Ideas (Utrecht) Programma: De ambities van het Rijk om vanaf 2005 eenderde deel van de woningbouwopgave via particulier opdrachtgeverschap te realiseren, komt nog niet van de grond. Om meer woningen via particulier opdrachtgeverschap te realiseren, zijn nieuwe impulsen nodig. De Regie onderzoekt samen met Finance Ideas […]