Uitgifte geschakelde kavels

Ook in gebieden met een hogere bebouwingsdichtheid is het goed mogelijk individuele bouwkavels aan particulieren uit te geven. Vaak wordt daar dan in verband met de schaarse ruimte de extra voorwaarde bij opgelegd dat iedere kavel over de volle breedte moet worden bebouwd. Zo ontstaat een aaneengeschakelde rij van individueel ontworpen en gebouwde (stads)woningen die onderling in hoogte, vorm, inhoud en uitstraling variëren. Ten opzichte van een traditioneel ontwikkeld project met rijwoningen, levert een project met ‘geschakelde kavels’ meestal een veel speelser en gevarieerder beeld op.

De Regie heeft inmiddels op een groot aantal locaties de uitgifte van geschakelde kavels voor gemeenten en marktpartijen voorbereid en begeleid. Om deze vorm van zelfbouw voor een bredere groep kavelkopers toegankelijk te maken en bij de uitgifte van een locatie niet al op voorhand een keuze te hoeven maken tussen CPO en zelfbouw, heeft ons bureau al in 2003 het concept Strokenverkaveling ontwikkeld. Toepassing daarvan houdt globaal in dat er geen kavels met een vaste oppervlakte worden uitgegeven, maar stroken over de gehele diepte met een breedte van 0,6 of 1,2 meter. Kavelkopers kunnen dan zelf de breedte van hun kavel en woning bepalen: bij het kiezen van hun kavel kunnen zij zelf aangeven hoeveel aaneengesloten stroken zij willen afnemen. Het concept Strokenverkaveling is volledig door ons uitontwikkeld (ook juridisch) en inmiddels tot tevredenheid van zowel gemeenten als zelfbouwers op allerlei locaties toegepast. Download hier onze brochure.

Voor meer informatie, referentieprojecten of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.