Particuliere herontwikkeling leegkomende gebouwen

Gemeenten en andere vastgoedeigenaren hebben er alle belang bij dat hun leegstaande of leegkomende panden zo snel mogelijk een nieuwe functie of invulling krijgen. Als gebouwen te lang leegstaan, betekent dat niet alleen derving van inkomsten. Leegstand heeft ook een negatief effect op de directe omgeving en op de bouwkundige staat en de economische waarde van het gebouw.

Bestaande gebouwen, zoals scholen, kloosters, kerken, kantoren en oude fabriekspanden spreken vaak zeer tot de verbeelding. Veel particulieren blijken serieuze belangstelling te hebben voor het kopen en herontwikkelen van deze gebouwen, zodat zij er samen met andere particulieren een nieuwe, eigentijdse invulling aan kunnen geven. In de afgelopen decennia zijn er in opdracht van particuliere bouwgroepen al veel aansprekende CPO-projecten op deze manier gerealiseerd. Deze projecten voorzien niet alleen in een behoefte van de betrokken particulieren. Ze kunnen ook een impuls geven aan de kwaliteit, de leefbaarheid en de verdere ontwikkeling van de omgeving waarin de gebouwen zijn gesitueerd.

De Regie heeft de afgelopen jaren in opdracht van gemeenten en andere eigenaren een rol gespeeld bij de verkoop en particuliere herontwikkeling van diverse  gebouwen. Voor meer informatie over onze aanpak kunt u contact met ons opnemen.