Verwerven CPO-locaties

Gemeenten stellen steeds vaker bouwgrond ter beschikking aan groepen particulieren. Dat gebeurt echter nog veel te weinig. In veel gevallen moeten groepen particulieren daarom zelf op zoek naar een geschikte locatie. De Regie begeleidt en adviseert groepen particulieren daar als  procesbegeleider bij. In de meeste gevallen gaat het om bouwgrond maar het kan ook gaan om een bestaand gebouw dat door de groep kan worden verbouwd.

De activiteiten die bij het verwerven van een CPO-locatie aan de orde zijn, zijn:

  • samen met de groep vaststellen van de (woon)wensen;
  • bepalen van de budgetten en financiële mogelijkheden van de zelfbouwers;
  • bepalen van de bebouwingsmogelijkheden op de locatie;
  • voeren van overleg met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente) over voorwaarden waaronder de locatie kan worden verworven;
  • vastleggen van de afspraken tussen bouwgroep en gemeente in een overeenkomst.

De Regie beschikt als procesbegeleider over de kennis en ervaring die nodig zijn om uw (toekomstige) bouwgroep te begeleiden en adviseren bij een succesvolle aankoop. Neem voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek contact met ons op.