Marktverkenningen

Bij het ontwikkelen van woongebieden of woningbouwprojecten is het van groot belang om in een vroeg stadium een goede indicatie te krijgen van de aard en de omvang van de vraag naar de te ontwikkelen woningen. Als die vraag ontoereikend blijkt, valt de basis weg voor het doen van grote voorinvesteringen.

Het probleem van marktonderzoek is vaak dat het een te theoretisch karakter heeft en dat de uitkomsten ervan al achterhaald zijn tegen de tijd dat de woningen in een gebied of project in verkoop gaan. De Regie gaat daarom uit van een geheel andere, meer praktische aanpak: wij combineren een marktverkenning meteen met het werven van toekomstige kopers of bewoners (voor een recent voorbeeld, kijk op www.woneninlandvanmatena.nl/voorinschrijven). Als blijkt dat er voldoende vraag is, is het belangrijk om kort daarna te kunnen starten met de daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied of project. Anders raak je de kandidaten waarbij je belangstelling voor een gebied of project hebt gewekt snel weer kwijt. Voordat met een marktverkenning wordt gestart, ondersteunen wij opdrachtgevers daarom eerst de contouren van een ontwikkeling en de keuzemogelijkheden die eindgebruikers daarbinnen hebben goed in kaart te brengen. Pas als uit die exercitie blijkt dat er in beginsel voldoende perspectieven zijn op een vlotte en succesvolle ontwikkeling, is er een goede basis voor de marktverkenning gelegd.

Een belangrijk onderdeel van een marktverkenning is om te onderzoeken wat binnen de contouren van een gebied of project de aard van de vraag is. Naar welke woningtypen zijn belangstellenden bijvoorbeeld op zoek en is welk prijssegment zoeken zij een woning? Hebben zij een voorkeur voor zelfbouw of juist voor het kopen van een kant- en klare woning? Naar welke deellocaties binnen een gebied gaat de eerste voorkeur uit en binnen welke termijn willen zij hun nieuwe woning betrekken? etc. Als uit de verkenning duidelijk is wat de aard van de vraag is en het te ontwikkelen plan daartoe de flexibiliteit biedt, kan het aanbod daar zo goed mogelijk op worden afgestemd, voordat met de uitgifte van de gronden wordt gestart.

Wilt u meer informatie over onze aanpak of over de online-applicatie die wij voor het uitvoeren van marktverkenningen hebben ontwikkeld? Neem dan contact met ons op.