Voorbereiden CPO-projecten

Een succesvol CPO-project start met een zorgvuldige voorbereiding. Voordat er gestart kan worden met het ontwerpen van de woningen, moet een aantal zaken goed worden uitgewerkt. Het gaat daarbij om onder andere:

  • inventariseren van de woonwensen en  opstellen van het programma van eisen
  • opstellen van een gedetailleerde projectplanning
  • opstellen van een begroting van de investeringskosten (‘stichtingskosten’)
  • begroten van de ‘plankosten’ (de voorinvestering tot de start van de bouw)
  • het oprichten van de rechtspersoon (vereniging) namens de groep
  • het selecteren van de adviseurs (architect, constructeur, installatie-adviseur)

De Regie beschikt als procesbegeleider over de kennis en ervaring die nodig zijn om uw (toekomstige) bouwgroep te begeleiden en adviseren bij een succesvolle voorbereiding van uw project. Neem voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek contact met ons op.