Wat doen we

De Regie is opgericht in 1996 en al gedurende 20 jaar gespecialiseerd in particulier opdrachtgeverschap, CPO, zelfbouw en andere vraaggestuurde vormen van gebieds- en projectontwikkeling. Wij zijn procesbegeleider en focussen ons op de procesaspecten, zoals de procesaanpak, de projectorganisatie, de wijze van besluitvorming en de financiële en juridische aspecten. In ieder project stellen wij de woonambities van (toekomstige) bewoners en gebruikers van het begin tot het eind centraal. Een vraaggestuurde organisatie en uitvoering van bouwprojecten betekent niet dat de wensen en belangen van andere betrokken partijen op het tweede plan komen.

In opdracht van zowel particuliere als professionele opdrachtgevers, heeft ons bureau inmiddels verspreid over het land een rol gespeeld in ruim 200 projecten. Op de projecten waarin De Regie als onafhankelijk adviseur een rol heeft gespeeld wordt over het algemeen door alle betrokken partijen tevreden op het proces en het gezamenlijk bereikte resultaat teruggekeken.

Wij adviseren en begeleiden CPO-groepen

  • bij het verwerven van bouwlocaties of bestaand gebouwen en bij het voorbereiden van hun eigen bouwprojecten
  • bij het ontwikkelen en realiseren van hun eigen bouwprojecten

Wij adviseren en begeleiden gemeenten

  • bij het uitvoeren van marktverkenningen en haalbaarheidsonderzoeken
  • bij het vraaggestuurd ontwikkelen of transformeren van gebieden
  • bij de uitgifte van kavels, CPO-locaties of bestaande gebouwen aan (groepen) particulieren
  • bij de daadwerkelijke verkoop van bouwkavels of bouwlocaties aan (groepen) particulieren
  • tijdens de ontwikkeling of realisatie van projecten die door particulieren op gemeentegrond worden ontwikkeld

Daarnaast adviseren en begeleiden wij corporaties, marktpartijen, culturele ondernemers en kennisinstellingen bij het opzetten of uitvoeren van projecten die aansluiten bij ons werkterrein.

Op al onze werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing.
Onze aansprakelijkheid is, in afwijking van het bepaalde in DNR 2011, beperkt tot maximaal €250.000 per gebeurtenis.