Ontwikkelen en realiseren CPO-projecten

Als CPO-groep ben je zelf projectontwikkelaar. Daar komt nogal wat bij kijken. Je moet niet alleen als groep op een professionele manier als opdrachtgever optreden voor architect en adviseurs, ook moet je de gemaakte afspraken met de gemeente nakomen. Niet in de laatste plaats moet je er voor zorgen dat de verwachtingen van de individuele leden waargemaakt worden. Al met al is het een behoorlijk intensief traject. De Regie begeleidt en adviseert CPO-groepen daarbij. De wijze waarop onze begeleiding wordt ingevuld stemmen we zorgvuldig af op de wensen van de groep. Veel groepen willen graag zelf veel tijd en energie in de dagelijkse gang van zaken steken, ook als dat betekent dat het project daardoor wat minder efficiënt verloopt. Andere groepen willen juist graag dat alles zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt en zich vooral beperken tot het maken van keuzes en het nemen van beslissingen.

In onze begeleiding onderscheiden we daarom drie varianten, te weten;

  1. adviseren: we zijn beschikbaar als adviseur van de vereniging. De groep is zelf volledig verantwoordelijk voor het proces.
  2. begeleiden: behalve de advisering nemen we ook een deel van de dagelijkse werkzaamheden voor onze rekening. Het efficiënt doorlopen van het proces is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de groep en De Regie.
  3. ontzorgen: we nemen de verantwoordelijkheid voor een efficiënt proces. Alle zeggenschap blijft uiteraard bij de groep.

De Regie beschikt als procesbegeleider over de kennis en ervaring die nodig zijn om uw (toekomstige) bouwgroep te begeleiden en adviseren bij een succesvolle realisatie van uw project. Neem voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek contact met ons op.