Bouwgroepen – voorzieningen delen

CPO-projecten komen vaak mede voort uit de behoefte van particulieren aan bepaalde voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid van hun woning. Voor jonge gezinnen is kinderopvang en een gemeenschappelijke tuin of binnenhof waar de kinderen met elkaar kunnen spelen bijvoorbeeld belangrijk.  Voor senioren kan een ontmoetingsruimte of een activiteitenruimte direct naast de deur uitkomst bieden. Omdat senioren vaak wat kleiner willen wonen omdat zij minder ruimte voor zichzelf nodig hebben, kan het voor hen prettig zijn om familie en vrienden die langskomen -of mantelzorg leveren- een aparte logeerruimte te kunnen aanbieden. Voor anderen is de nabijheid van werkruimte, parkeerruimte, horeca of een culturele voorziening bijvoorbeeld aantrekkelijk.

Veel van dergelijke voorzieningen zijn op individuele basis moeilijk te realiseren. Door samen met gelijkgestemden een CPO-project te ontwikkelen, blijkt het vaak wél mogelijk de gewenste voorzieningen in te passen in de plannen.

In de loop der jaren zijn er op deze manier door bouwgroepen in ons land allerlei (vernieuwende) woonconcepten gerealiseerd. Natuurlijk brengt de realisatie van extra voorzieningen in ieder project uitdagingen met zich mee. Maar meestal worden er creatieve praktische, juridische en financiële oplossingen gevonden om de gewenste voorzieningen uiteindelijk te kunnen realiseren.