Gezinnen – wonen in de stad

Veel mensen die een gezin vormen ontvluchten de stad en vestigen zich aan de randen van de stad of in dorpen, omdat daar meer ruimte, rust en veiligheid is. Maar lang niet iedereen kiest voor die optie. Veel mensen zijn economisch aangewezen op de stad of houden van het levendige karakter van de stad en alles wat daar bij hoort. Als zij kinderen krijgen, zoeken zij binnen de stad naar oplossingen. Gezinnen die zich in financieel opzicht meer kunnen permitteren, hebben vaak de mogelijkheid individuele oplossingen te zoeken. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het kopen, huren of zelf bouwen van een grotere woning met voldoende buitenruimte. Voor de meeste gezinnen ligt dat minder eenvoudig. Het betrekken van een grotere woning of een woning met voldoende buitenruimte past niet binnen hun budget.  Op feestjes en tijdens verjaardagen ontstaat regelmatig spontaan het idee om samen met vrienden en kennissen die in dezelfde omstandigheden verkeren wat te ondernemen.

Vaak blijft het bij filosoferen, maar toch voegen jongere stedelingen met gelijkgestemde ideeën -gezinnen, stellen en alleenstaanden- steeds vaker de daad bij het woord. Zo ontstaan nieuwe initiatiefgroepen die een eigen locatie of gebouw in de stad verwerven waar zij helemaal naar eigen inzicht hun woningen kunnen bouwen. En het bijzondere is dat dit niet meer hoeft te kosten dan het kopen van een nieuwe of bestaande woning op de markt. In een CPO-project is het namelijk goed mogelijk om kosten te besparen en woningen onder de marktwaarde te bouwen. Natuurlijk brengt collectief particulier opdrachtgeverschap wel met zich mee dat je gedurende een langere periode samen een extra inspanning moet leveren om je project tot stand te brengen.