Kwetsbaren – zelfstandig wonen

Ouders van kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking worstelen vaak met de vraag hoe hun kinderen, als zij volwassen zijn, zelfstandig kunnen wonen en een zo volwaardig mogelijk eigen leven kunnen leiden. Thuis blijven wonen is niet ideaal, wonen in een instelling soms ook niet. Als aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan, zou zelfstandig wonen onder begeleiding echt een uitkomst zijn. Soms kennen ouders goed functionerende voorbeelden van dergelijke initiatieven. Maar vaak is de fysieke afstand te groot of is er vanwege grote belangstelling geen plaats.

Ouders van kinderen die zich in een min of meer vergelijkbare situatie bevinden, slaan soms de armen ineen. Zij gaan op zoek naar mogelijkheden om een gezamenlijke voorziening te realiseren waar hun kinderen zelfstandig kunnen wonen en gebruik kunnen maken van de noodzakelijke begeleiding of zorg.

Het vinden van een nieuwbouwlocatie of een bestaand gebouw en het realiseren en exploiteren van zo’n voorziening brengt natuurlijk allerlei vragen met zich mee, zoals: hoe bekostigen we dit, hoe organiseren we de totstandkoming van het project, hoe organiseren we de zorg of begeleiding, etcetera. Ervaringen van andere initiatiefgroepen van ouders kunnen daarbij, naast externe begeleiding, uiteraard zeer waardevol zijn.