Senioren – langer zelfstandig wonen

Veel senioren denken na hoe zij in de toekomst, als zij ouder worden en eventueel in de situatie terechtkomen dat zij afhankelijker worden van ondersteuning of zorg, zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Hoewel hun huidige woning vaak voldoende comfort biedt, is deze vaak niet levensloopbestendig (tegenwoordig ook wel ‘levensloopgeschikt’ genoemd). De woning is bijvoorbeeld te groot, niet gelijkvloers of toegankelijk voor een rolstoel, de bad- en slaapkamers bevinden zich niet op de woonverdieping of het onderhoud van de tuin wordt een steeds grotere opgave. Ook andere aspecten zoals de afstand tot voorzieningen of dreigende sociale isolatie kunnen een motief zijn om na te denken over alternatieven.

Om zelf de regie over hun leven te houden, nemen senioren  steeds vaker zelf het initiatief om samen met gelijkgestemden een eigen woonproject op te zetten. Soms wordt daarbij gekozen voor nieuwbouw, soms voor het kopen en verbouwen van een bestaand gebouw. Naast individuele woningen of appartementen ontwikkelen bouwgroepen van senioren meestal ook een aantal gemeenschappelijke voorzieningen mee, zoals een ontmoetingsruimte, logeerruimte, klusruimte of gemeenschappelijke tuin. Een groep senioren die zelf als opdrachtgever optreedt kan ervoor zorgen dat er bij bij de bouw optimaal rekening worden gehouden met allerlei specifieke wensen, zoals de behoefte aan levensloopgeschikte, gelijkvloerse woningen met voldoende buitenruimte of de eis dat iedere woning toegankelijk moet zijn voor rolstoelgebruikers.

boekhuis
in 2017 worden 23 appartementen in een verbouwde bibliotheek in Amersfoort opgeleverd. Het gebouw stond leeg en werd door een groep senioren van de gemeente gekocht.
het leegstaand bibliotheekgebouw in Amersfoort
kwarteel
een groep senioren realiseerde in Culemborg een CPO-project met 24 gelijkvloerse nieuwbouwappartementen en allerlei gemeenschappelijke voorzieningen